Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

- Sản phẩm TÓC TƠ NHÂN TẠO:

Quý khách vui lòng giữ lại Hoá Đơn thanh toán để được bảo hành trong 3 tháng.

- Sản phẩm TÓC THẬT:

Mỗi sản phẩm sẽ có riêng 1 phiếu Bảo Hành 3 năm, quý khách vui lòng đem đến chi nhánh đã mua tóc mỗi khi cần Bảo Hành.


Lưu ý:

- Shop sẽ tính phí sửa chữa hoặc từ chối giải quyết khiếu nại nếu khách hàng không xuất trình được Hoá Đơn hay PHIẾU BẢO HÀNH theo yêu cầu.

- Bất kỳ một sự thay đổi sản phẩm có tác động bên ngoài, PHIẾU BẢO HÀNH sẽ không còn hiệu lực.