Giỏ hàng

Cách sử dụng mái da, mái siêu da đầu

Mái da đầu gồm các loại: mái da đầu nhỏ, mái da đầu to, mái siêu da đầu.

Bao gồm 3 kích cỡ, tuỳ nhu cầu, độ dày, độ lớn chỗ hói, bạc cần che, shop sẽ tư vấn chính xác hơn cho khách hàng.

Đặc biệt: Mái siêu da đầu là sản phẩm cao cấp nhất, có thể chia ngôi thoải mái được theo nhiều hướng khác nhau.