Giỏ hàng

Cách sử dụng mái da, mái siêu da đầu

Mái da đầu gồm các loại: mái da đầu nhỏ, mái da đầu to, mái siêu da đầu.

Bao gồm nhiều kích cỡ, tuỳ vào nhu cầu về độ dày, dài, độ lớn chỗ hói, bạc cần che phủ, shop sẽ tư vấn chính xác hơn cho khách hàng.

Đặc biệt: Mái siêu da đầu là sản phẩm cao cấp nhất, có thể chia ngôi thoải mái theo nhiều hướng khác nhau.