• Banner m

 • Banner n

 • banner

 • Banner

 • Slide 1

 • Slide 2

Tư vấn điện thoại
Quý khách gọi trực tiếp hoặc vui lòng để lại tin nhắn. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể!

Liên hệ: 090 333 9786

              0903 088 567

                 0903 079 049   

   Mở cửa : 9 - 21h hằng ngày

 

 

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

Hỏi đáp

Tóc thật

Dịch vụ

Tóc nữ
 • FXN14 - Tóc xoăn gợn đuôi

  470.000 VND

 • FXX15 - Tóc xoăn mái dài

  500.000 VND

 • Mã FB11 - Tóc nguyên đầu

  390.000 VND

 • Mã FB10 - Tóc nguyên đầu

  290.000 & 320.000 VND

 • Mã FB09 - Tóc nguyên đầu

  290.000 & 320.000 VND

 • Mã FB08 - Tóc nguyên đầu

  350.000 & 440.000 VND

 • Mã FB07 - Tóc nguyên đầu

  350.000 & 440.000 VND

 • Mã FB06 - Tóc nguyên đầu

  440.000 VND

 • Mã FB05 - Tóc nguyên đầu

  440.000 VND

 • Mã FB04 - Tóc nguyên đầu

  440.000 VND

 • Mã FB03 - Tóc nguyên đầu

  350.000 & 440.000 VND

 • Mã FB02 - Tóc nguyên đầu

  350.000 & 440.000 VND

 • Mã FB01 - Tóc nguyên đầu

  350.000 & 440.000 VND

 • ND208 - Tóc nửa đầu cúp

  390.000 VND

 • FXX01 - Tóc xoăn lọn đuôi

  380.000 & 470.000 VND

 • NN213 - Tóc ngang phồng

  290.000 & 320.000 VND

 • NN212 - Tóc ngang phồng

  290.000 & 320.000 VND

 • NN211 - Tóc ngắn ngang phong cách

  290.000 & 320.000 VND

 • NN210 - Tóc ngắn ngang

  290.000 & 320.000 VND

 • NN209 - Tóc ngắn đổ mái ngang

  290.000 & 320.000 VND

 • NN208 - Tóc ngắn stone

  290.000 & 320.000 VND

 • NN207 - Tóc ngắn thơ ngây

  290.000 & 320.000 VND

 • NN206 - Tóc ngang đổ

  290.000 & 320.000 VND

 • NX218 - Tóc ngắn tém

  290.000 & 320.000 VND

 Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp 

Ngân hàng thanh toán